ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Home
 • Algemene informatie
 • ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden wijnproeverijen  

Bij deelname aan een wijnproeverij van Gabrielle Salvatore geldten de onderstaande voorwaarden:

aanmelding 

 • na aanmelding bespreken we de invulling van de proeverij en leggen we de datum, prijs en voorwaarden vast.
 • Uw boeking gaat definitief door als 25% van het bedrag aanbetaald is en is overgeschreven op de rekening van GABRIELLE SALVATORE: NL85INGB0002142772.

bedenktijd

 • U heeft te allen tijde na de inschrijving / betaling een bedenktijd van 14 dagen. Ervan uitgaande dat deze datum een maand voor aanvang van de wijnproeverij is.

intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites en studiemateriaal van Gabrielle Salvatore, waaronder onder meer programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij Gabrielle Salvatore. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gabrielle Salvatore informatie te kopiëren en/of te bewerken.

vertrouwelijksheidsclausule

Alle informatie die door klanten vertrekt worden is vertrouwelijk voor Gabrielle Salvatore® , haar medewerkers en de docenten.

annulering

 • Tot 28 dagen voor de wijnproeverij kunt u nog annuleren. De (aan)betaling van de wijnproeverij wordt dan op uw rekening teruggestort.
 • Op dit bedrag wordt een bedrag van € 15 euro administratiekosten in mindering gebracht.
 • Bij annulering binnen 28 tot 7 dagen voor datum van de wijnproeverij wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen één week voor datum van de cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en vindt derhalve geen restitutie plaats.
 • Bij restitutie van de wijnproeverij rekenen wij een termijn van maximaal 14 werkdagen.

wijnproeverij

Mocht de wijnproeverij wegens ziekte of door andere zaken onverhoopt niet door kunnen gaan dan wordt de gelegenheid aangeboden
om de wijnproeverij op een ander tijdstip te doen. 

programma

GABRIELLE SALVATORE behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

leeftijd

De wettelijke leeftijd voor het volgen van een wijncursus, opleiding, training of proeverij is minimaal 18 jaar.


KLACHTENREGELING

bij onvrede over de wijnproeverij 

Als u niet tevreden bent over de inhoud en uitvoering van de wijnproeverij dan kunt u altijd overleggen met  GABREIELLE SALVATORE. Het kan zijn dat als u uw
onvrede kenbaar maakt dat dit in een gesprek opgelost kan worden. Wanneer dit niet lukt dat heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

omschrijving van de klacht

Wij vragen u uw klacht duidelijk te omschrijven en ook hoe u deze klacht opgelost zou willen zien worden.

waar kunt u uw klacht naar toe sturen?

U kunt u klacht richten aan:
Gabrielle Salvatore
t.a.v Gabrielle Salvatore
Dit kan per mail: info@gabriellesalvatore.nl  of per post naar:
Gasthuisstraat 1b, 2011 XN Haarlem

ontvangstbevestiging

U krijgt van ons binnen 5 werkdagen per mail of per post een ontvangstbevestiging.

afhandeling van uw klacht

Uw klacht zal door Gabrielle Salvatore worden behandeld.
Ook zien wij er op toe dat uw klacht in redelijke tijd afgehandeld wordt. Dit laatste zal per klacht  verschillen maar een periode
van 4 weken achten wij als een redelijk termijn. Mocht de afhandeling langer duren dan zullen wij u daar over berichten

vertrouwelijkheid

Wij respecteren uw privacy en uw klacht wordt niet aan anderen getoond.

registratie van de klacht

Van elke klacht wordt een registratie bijgehouden die gedurende 1 jaar bewaard blijft.
Alle gegevens blijven privé en worden niet aan anderen beschikbaar gesteld.

beroep tegen een antwoord op uw klacht

Wij doen ons best om uw klacht met zorg en in aandacht af te handelen. Het kan voor komen dat wij niet de hele klacht kunnen oplossen.
Indien u van mening bent dat u klacht niet naar behoren afgehandeld is kunt u hiertegen uiteraard bezwaar maken. Wij zullen de hierboven
omschreven klachtenprocedure dan opnieuw starten. Mocht u na deze procedure van mening zijn dat uw klacht nog steeds niet naar behoren
afgehandeld is dan kunt u direct uw klacht richten aan de info@stichtingplatformdranken.nl Wij zullen u dan alle contactgegevens verstrekken.
Het oordeel van de beroepsinstantie is voor ons bindend; eventuele consequenties zullen door ons snel afgehandeld worden.

Share our website